Entries posted at December 21, 2017:

เข้า-ออกเมืองง่าย สะดวกแบบนี้ ให้บ้านย่านวงแหวนบางนา

วงแหวนบางนา หนึ่งในย่านยอดนิยมของบริษัทลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่มีชื่อเสียงอย่างห้างเมกาบางนาหรือเซ็นทรัลบางนา อีกทั้งผู้ลงทุนดังกล่าวยังสามารถตั้งราคาคอนโดมิเนียมหรือบ้านเดี่ยววงแหวนบางนาให้มีราคาที่สมเหตุสมผลสอดรับกับค่าครองชีพได้ แต่สิ่งที่ทำให้คอนโดและบ้านเดี่ยวแถววงแหวนบางนาโดดเด่นเหนือพื้นที่อื่น นั่นก็คือการเชื่อมต่อเครือข่ายคมนาคมอันหลากหลายกับโครงการต่างๆ เช่นโครงการ ”อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ 2” ซึ่งมีช่องทางการเดินทางอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นถนนหลัก ศูนย์รวมขนส่งมวลชน หรือแม้แต่รถไฟฟ้าสถานีใกล้เคียง ดังนี้

 

ทางพิเศษบูรพาวิถี / ถนนบางนาตราด

เส้นทางพิเศษบูรพาวิถี หรือที่เรียกกันว่า “มอเตอร์เวย์” ร่วมกับถนนบางนา-ตราด คือถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการบ้านวงแหวนบางนาของอารีย่าโคโม่โดยตรง เส้นทางนี้เป็นจุดเชื่อมต่อถนนภายในตัวเมืองหลายสายโดยเฉพาะถนนสุขุมวิท ซึ่งถือเป็นทางด่วนเข้าเมืองที่เหมาะสมที่สุด และถนนเส้นนี้ยังเป็นทางออกนอกเมืองไปสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี หรือระยองได้ทันที

 

สถานีรถไฟฟ้าศรีเอี่ยม / สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางนา / Airport Link สถานีลาดกระบัง

สถานีรถไฟฟ้าสามสถานีที่ใกล้โครงการที่สุด มีรถไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบทั้ง Airport Link และรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีในอนาคตที่มีชื่อว่าสถานีศรีเอี่ยม ซึ่งจะอยู่ห่างจากโครงการบ้านวงแหวนบางนาแห่งนี้เพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้น วันใดก็ตามที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพื่อประหยัดเวลาหรือด้วยเหตุอื่นใด รถไฟฟ้ายังเป็นทางออกให้กับผู้ที่พักอาศัยที่นี่ได้เสมอ

 

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก / ถนนกาญจนาภิเษก

วงแหวนรอบนอกหรือทางหลวงกาญจนาภิเษกเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิโดยตรง และยังเชื่อมต่อถนนกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ ถนนรามคำแหง หรือลาดพร้าวอีกด้วย วงแหวนรอบนอกจึงถือเป็นถนนที่ใช้เลี่ยงเมืองกรุงเทพฯได้ดีที่สุด เหมาะสำหรับการเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือ หรือจะขับเลี่ยงเมืองไปทางสมุทรสาครและลงภาคใต้ก็รวดเร็วก็ได้เช่นกัน

 

จุดขึ้นรถประจำทางเมกาบางนา ตลาดกิ่งแก้ว แยกบางนา

เนื่องจากโครงการบ้านวงแหวนบางนาหลายโครงการ เช่น ”อารียา โคโม่ บางนา-วงแหวนฯ 2” มีที่ตั้งโครงการใกล้กับห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา ซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่มาก รวมถึงตลาดกิ่งแก้วและแยกบางนาเป็นสถานที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาหลากหลาย พื้นที่สามบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์รวมการขนส่งมวลชนในรูปแบบรถเมล์และรถตู้อยู่หลายสายที่ชาวบางนาใช้สัญจรไปมากันในชีวิตประจำวัน

 

 

Share This:

The Significance Of Corporate Event Managers

When it comes to a corporate business, corporate events can be really important. This is a venue to showcase your services and products. You will be able to bring together employees as well as clients under the same roof. However, the success of the event depends on several factors. Right from planning to organize to execution, everything has to go right. And that is exactly why you need the help of a corporate event manager. Whether it is a social event or business event, you need a professional at the helm of things to make sure that everything goes right as pre-planned. Irrespective of the size, objective and tone of the event, you need the help of a professional to get it right.  

Can you handle it? 

Well, you might assume that you will be able to put an event together in a flawless manner. Well, that belief is shattered more often than not. You may have planned some event in the past and that might have given you the confidence. But think again! Are you really going to handle a big corporate event? You will most likely be unfit to execute an event like this. In that case, it is better to hire a professional service. First of all, it’s not like organizing a birthday party. It requires so much more planning and preparation than you think. You have to remember the fact that even the smallest mistakes will cost you dearly. There are several advantages for hiring corporate event managers. They will bring their economic advantages, services, skills and assets to the table. You are definitely in need of the expertise and experience of a professional corporate event manager. Whether it is a business meeting in Thailand or big event, you can look for exciting event ideas to spice it up. 

They add value to events 

The best thing about hiring a corporate event manager is that they add value to events. The best thing about a professional is that they will be able to visualize the event that will suit your objective. And their focus will be on achieving the objective. They are very good at giving creative suggestions. And they will also be able to offer various alternatives. Their experience allows them to have a clear vision as to how the event should unfold. They will show their professionalism in everything, including the execution. They keep the client’s vision in mind before giving any new suggestion. We prepare lot in advance for wedding in PhuketSame way, you have to prepare lots in advance for corporate events as well. 

Coordination is the key 

In order to achieve the vision, they will have to coordinate goods and services. A professional will be able to do it with a lot of ease. They have the experience and knowledge to execute the project in the most satisfactory manner. Hopefully, you are convinced about the need for hiring a professional. 

Share This: